Palvelumme

Käynnissä olevat hankkeet

Kaarinan yritysten ilmastoteot

Kaarinan yritysten ilmastoteot –hankkeessa Kaarinan kaupunki, Valonia ja Kaarinan Kehitys Oy kutsuvat paikallisia yrityksiä yhteen. Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii aktiivisia toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja yritykset ovat avainasemassa niin päästövähennystoimissa kuin uusien ratkaisujen ja innovaatioiden kehittämisessä. Kuntien ilmastotoimien edistämisen kannalta on tärkeää, että myös alueella toimivat yritykset sitoutuvat mukaan päästövähennyksiin, ja että kunta ja yritykset tukevat toisiaan näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeen tavoitteena on tarjota tukea ja näkyvyyttä kaarinalaisten yritysten ilmastotoimille sekä rohkaista alueen yrityksiä uudistamaan toimintaansa.

Hanke edistää kunnan ja yritysten yhteistyötä ilmastotyössä eri keinoin, sitouttaa yrityksiä ilmastotoimiin ja tuo näkyvyyttä sekä mitattavuutta näille toimille. Näin saadaan myös vahvistettua käsitystä yritysten ilmastotoimien vaikutuksesta Kaarinan päästövähennyksiin ja -tavoitteisiin. Samalla luodaan yritysten ja kaupungin välille parempaa ilmastosynergiaa ja tuodaan yritysten toimia näkyväksi myös kaupungin viestinnän kautta. Markkinavuoropuhelujen kautta edistetään myös kestäviä julkisia hankintoja.

Yritysten hiilijalanjälkipolkujen laatimisesta, yritysten välisestä tiedonvaihdosta ja mentoroinnista, ilmastotekojen seurannasta sekä johdonmukaisesta viestinnästä kootaan Valonian toimesta toimintamalli muissa kunnissa hyödynnettäväksi. Valonian osaamista hyödynnetään myös markkinavuoropuheluita järjestettäessä sekä viestintäsuunnitelman teossa ja toteutuksessa.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020–30.11.2021.
Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustushausta.

OSANA HANKETTA TOTEUTETTIIN YRITYKSEN ILMASTOTYÖN ASKELEET -TYÖKIRJA, joka auttaa pk-yrityksen alkuun ilmastotyössä. 

Lataa työkirja tästä: YRITYKSEN ILMASTOTYÖN ASKELEET

Työkirjan esittely Valonian sivuilla.

Yrityksen ilmastotyön askeleet -työkirjan etusivu.

Lataa työkirja tästä: YRITYKSEN ILMASTOTYÖN ASKELEET

Työkirjan esittely Valonian sivuilla.

Tiedekasvatus kuuluu kaikille

Hankitaan liikuteltava planetaario, jonka avulla pystytään visualisoimaan eri tieteitä ja sitä kautta innostamaan ja tukemaan tiedeopetusta. Siirrettävän planetaarion avulla tuodaan tiede-elämys kouluihin koko Varsinais-Suomen alueelle, jolloin ei tarvitse järjestää kuljetuksia opetusta varten. Planetaariota voidaan hyödyntää myös elinvoimatoiminnassa sekä matkailun edistämisessä, kuten erilaisissa tapahtumissa ja messuilla.
Planetaario on puolipallon muotoinen kupu, missä on 28m2 tilaa. Kupu on halkaisijaltaan 6-7 metriä, mikä mahdollistaa sen pystytyksen koulujen liikuntasaleihin. Kuvun sisälle mahtuu 20-25 aikuista henkilöä samaan aikaan. Sen avulla pystytään projisoimaan elävää kuvaa koko kuvun alueella. Elämyksenä planetaarioelokuvat ja tähtitaivasnäytökset ovat mukaansatempaavia ja opetuksellisia. Laadukkaasta tiedekasvatuksesta kumpuaa tulevaisuuden yrittäjät.

Hankkeen toteutusaika on: 1.10.2020 – 1.10.2021

Hanketta ovat toteuttamassa Kaarinan Kehitys Oy, Tuorlan Tähtitornit Oy sekä Turun yliopisto.

Hankkeen vastuuhenkilöt:
Aimo Sillanpää, Tuorlan Tähtitornit Oy
Peetu Sillanpää, Tuorlan Tähtitornit Oy
Pasi Nurmi, Turun Yliopisto
Niina Sjöholm, Kaarinan Kehitys Oy