Skip to main content

Palvelumme

Käynnissä olevat hankkeet

Lounais-Suomi rakentuu puusta (LSPUU) -hanke
01.08.2021 - 31.12.2023

LSPUU-hankkeessa edistetään puurakentamista sekä puutuoteteollisuuden tuotteiden tuotantoa ja käyttöä Lounais-Suomessa. Puun käytöllä voidaan varastoida hiiltä, vähentää rakentamisen hiilidioksidipäästöjä, nostaa merkittävästi maakunnan puuraaka-aineen jalostusarvoa sekä lisätä yrittäjätuloja ja työpaikkoja.

Hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus, Tampereen yliopisto, Prizztech Oy ja Kaarinan Kehitys Oy. Suomen metsäkeskus toimii hankkeen päätoteuttajana.

Hankkeen pääkohderyhminä ovat puutuotealan pienyritykset ja puun jatkojalostajat. Hanke sisältää toimenpidekokonaisuuksia, kuten:

• Lounais-Suomen puurakentamisen nykytilanteen kartoitus ja karttasovelluksen laatiminen
• Lounais-Suomen puurakentamisen promootiosivuston tekeminen
• Yritysten aktivointi sekä tuotekehityksen ja ympäristöviestinnän tukeminen
• Markkinavuoropuhelujen kehittäminen puurakentamisen hankinnoissa
• Rakennuskohteiden hiilijalanjälkilaskelmien pilotointi
• Infrarakentamisen ja erikoispuun käytön vauhdittaminen
• Puurakentamisen opinto- ja tutustumismatkojen järjestäminen
• osallistuminen alan messuille
• Seminaarien järjestäminen puurakentamisen edistämiseksi

Lisätietoja: projektipäällikkö, Dennis Somelar, 050 590 2530, dennis.somelar@metsakeskus.fi

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/lspuu

LSPUU-hanketta toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella, jonka hankkeelle on myöntänyt Satakunnan- ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hanke edistää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisia tavoitteita.