Skip to main content
AjankohtaistaTiedotteet

Kaarinan kaupungin koronatuet yrityksille

By 13.4.20213 toukokuun, 2021No Comments

13.4.2021

TIEDOTE

Kaarinan kaupunki myöntää vuokrahuojennuksen ja tukiseteleitä koronasta kärsineille yrityksille

Kaarinan kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 päättänyt, että hakemuksesta voidaan myöntää koronasta kärsineille kaarinalaisille yrityksille:

Vuokrahuojennus kaupungin kiinteistöissä oleville vuokralaisille
Lisäksi haettavana on neljä erilaista 1 000 € arvoista tukiseteliä, yksi seteli/yritys.

 • Työllistämisseteli
 • Vuokraseteli
 • Koronaseteli velkaneuvontaan tai konkurssiin liittyvään neuvontaan
 • Yritystoiminnan kehittämis-/ ilmastoseteli- Hakuaika on 14.4.-28.4.2021- Päätökset tehdään 14.5. mennessä
  – Päätökset tekee kaupunginjohtaja
  – Seteli tulee käyttää 30.8.2021 mennessä.
  – Setelin arvo on 1000 euroa
  – Seteleitä voidaan myöntää yksi seteli / saaja.

Kaupunki päättää vuokrahuojennuksen ja tukisetelien myöntämisestä tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Kaupunki varaa mahdollisuuden olla myöntämättä tukea tai seteliä.

Tukea ei voi myöntää, jos yritys toimii toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely) tai jos yrityksen de minimis -kiintiö ylittyy.

Muut kaupunginhallituksen päättämät koronatoimenpiteet:

Kun kaupunki ostaa kaarinalaiselta yritykseltä, yrittäjä voi kirjata maksuajaksi 7 päivää, normaalin 30 päivän sijaan. Voimassa 30.6.2021 asti.
Yritykset voivat markkinoida tuotteitaan kaupungin viestintäkanavissa: toteutetaan Kaarinan Kehitys Oy:n Instagram- ja Facebook-sivuilla 14.4.-31.5. välisenä aikana. Toimita valmis mainos neliönmuotoisena jpg-kuvana (1080x1080px, tekstiä alle 20 % kuvasta, kuvan liitteenä voi laittaa lyhyehkön tekstin linkkeineen) info@kaarinankehitys.fi –osoitteeseen.
Vuokrahuojennus kaupungin kiinteistöissä

Kaarinan kaupunginhallitus on päättänyt, että hakemuksesta voidaan myöntää vuokrahuojennus kaupungin kiinteistössä oleville vuokralaisille, vuoden alusta kesäkuun loppuun, mikäli yritystoiminta on koronaepidemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi vähentynyt (vähintään 20 %) tai estynyt kokonaan. Yrityksen tulee antaa omaselvitys toimintansa vähenemisestä kevään 2021 aikana. Liitteeksi tilinpäätöstiedot, joista yritystoiminnan lasku selviää.

Täytä hakemus tästä. Huom, hakulomake ei toimi Internet Explorer-selaimella, kopioi linkki esim. Chromeen.

Työllistämisseteli

Kaarinan kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 päättänyt, että hakemuksesta voidaan myöntää työllistämisseteli, mikäli yritystoiminta on koronaepidemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi vähentynyt (vähintään 20%) tai estynyt kokonaan. Yrityksen tulee antaa omaselvitys toimintansa vähenemisestä kevään 2021 aikana. Liitteeksi tilinpäätöstiedot, joista yritystoiminnan lasku selviää.

Yrittäjä hakee seteliä, jonka arvo on 1000 euroa. Hän sitoutuu palkkaamaan yhden 21-vuotiaan tai vanhemman työttömän työnhakijan vähintään kuukaudeksi ja vähintään 50% työajalle.

Yrityksellä ei saa olla lomautettuja työntekijöitä työttömän työntekijän aloittaessa työsuhteen.

Mikäli seteli myönnetään, se maksetaan, kun seuraavat tositteet on toimitettu:
• työsopimus
• todistus palkattavan työttömyydestä
• todistus palkanmaksusta

Täytä hakemus tästä. Huom, hakulomake ei toimi Internet Explorer-selaimella, kopioi linkki esim. Chromeen.

Vuokraseteli

Kaarinan kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 päättänyt, että hakemuksesta voidaan myöntää vuokraseteli, mikäli yritystoiminta on koronaepidemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi vähentynyt (vähintään 20%) tai estynyt kokonaan. Yrityksen tulee antaa omaselvitys toimintansa vähenemisestä kevään 2021 aikana. Liitteeksi tilinpäätöstiedot, joista yritystoiminnan lasku selviää.

Yrittäjä hakee seteliä, jonka arvo on 1000 euroa, jos ei ole saanut pyynnöstä huolimatta muita vuokranhuojennuksia yritystoimintansa tilojen vuokraajalta kevään 2021 aikana. Vuokraseteli on tilakohtainen ja se voidaan osoittaa myös vastikkeiden maksuun.

Hakemuksen liitteenä toimitettava viimeisin vahvistettu tilinpäätös, vuokrasopimus, kopio viimeisimmästä maksetusta vuokralaskusta ja tosite maksusta, tai vastaavat tositteet vastikkeesta.

Täytä hakemus tästä. Huom, hakulomake ei toimi Internet Explorer-selaimella, kopioi linkki esim. Chromeen.

Koronaseteli

Kaarinan kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 päättänyt, että hakemuksesta voidaan myöntää koronaseteli, mikäli yritystoiminta on koronaepidemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi vähentynyt (vähintään 20%) tai estynyt kokonaan. Yrityksen tulee antaa omaselvitys toimintansa vähenemisestä kevään 2021 aikana. Liitteeksi tilinpäätöstiedot, joista yritystoiminnan lasku selviää.

Yrittäjä hakee seteliä, jonka arvo on 1000 euroa, tarvitessaan velkaneuvontaa tai konkurssiin liittyvää neuvontaa. Palveluntuottaja/taho on ilmoitettava hakemuksessa.

Mikäli seteli myönnetään, se maksetaan, kun seuraavat tositteet on toimitettu:

• Palveluntuottajan lasku ja tosite sen maksamisesta.

Täytä hakemus tästä. Huom, hakulomake ei toimi Internet Explorer-selaimella, kopioi linkki esim. Chromeen.

Yritystoiminnan kehittämis-/ilmastoseteli

Kaarinan kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 päättänyt, että hakemuksesta voidaan myöntää yritysneuvonta-/ilmastoseteli, mikäli yritystoiminta on koronaepidemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi vähentynyt (vähintään 20%) tai estynyt kokonaan. Yrityksen tulee antaa omaselvitys toimintansa vähenemisestä kevään 2021 aikana. Liitteeksi tilinpäätöstiedot, joista yritystoiminnan lasku selviää.

Yrittäjä hakee seteliä, jonka arvo on 1000 euroa, liiketoimintansa kehittämiseen tai kehittääkseen toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi, esimerkiksi kierrätystä tehostamalla.

Mikäli seteli myönnetään, se maksetaan kun seuraavat tositteet on toimitettu:

• Tositteet toiminnan kehittämisen toteutuneista kuluista

Täytä hakemus tästä. Huom, hakulomake ei toimi Internet Explorer-selaimella, kopioi linkki esim. Chromeen.

—————-

Hakuprosessin teknisen toteutuksen hoitaa Kaarinan Kehitys Oy.

Niina Sjöholm, 050 373 2695, niina.sjoholm@kaarina.fi
Marja-Leena Hämäläinen, 050 359 3615, marja-leena.hamalainen@kaarina.fi
Maria Haapanen, 050 314 0789, maria.haapanen@kaarina.fi