Skip to main content
Kuukauden yritys

Marraskuun yritys on a.i.mater Oy

Ilona on Suomen paras koneääni

Faktaa a.i.mater Oy:stä:

  • Ohjelmistoyritys, erityisosaamisena puheteknologia ja tekoäly. Etsimme omistautuneesti sujuvampia työskentelytapoja. Autamme ihmisiä keskittymään työssään olennaiseen.
  • Ilona on a.i.materin kehittämä suomenkielinen koneääni, joka on niin luonnollinen, ettei sitä ole tunnistaa sitä koneeksi. Ilona voi antaa äänen käytännössä mille tahansa digitaaliselle tekstille, ja mahdollistaa sisällön saavutettavuuden.
  • Noptera on puheohjattava työnohjaus- ja dokumentointijärjestelmä. Työt hoituvat nopeammin ja mukavammin, kun kirjaukset voi tehdä puheella.
  • Erin automatisoi äänikirjan lausumisohjeiden tekemistä etsimällä PDF-painotiedostoista vartissa vierasperäiset sanat.
  • aimater.com

Niina Sjöholm haastattelee a.i.mater Oy:n toimitusjohtaja Lauri Falckia. 

a.i.mater Oy:n tiimi toimitiloissa Piispanristillä.

 

YRITYS JA PALVELUT

 

Niina: Mistä yrityksen nimi a.i.mater tulee?

 

Lauri: Puheohjattava ohjelmistomme, joka nykyään kantaa nimeä Noptera, on meillä edelleen puhekielessä ”mutsi”. Silloin kun firma perustettiin ja ohjelmistoa lähdettiin kehittämään, ajatuksena oli, että ohjelmisto on ikään kuin mutsi, jolta voi aina kysyä neuvoa, jolta saa opastusta ja joka  tavallaan pitää huolta sinusta työpaikalla.

 

Niina: Minkälaisiin yrityksiin olette toimittaneet palveluitanne? 

 

Lauri: Nopteraa olemme toimittaneet hyvin erilaisiin yrityksiin, kuten esimerkiksi Suomen Välinehuoltoon, joka huoltaa sairaaloiden ja hammashoitoloiden instrumentteja. Instrumenttien vastaanotossa ja lajittelussa käytetään puheohjausta: sen sijaan, että he kirjaisivat kynällä tai päätelaitteella vastaanotettujen instrumenttien määrät, he sanelevat Nopteraan esimerkiksi “ 20 skalpellia” . Ohjelmisto kirjaa sanellut instrumentit muistiin. Työtä voi siis jatkaa koko ajan ilman kirjaamisista aiheutuvia keskeytyksiä.

 

Toinen esimerkki on Luonnonvarakeskus Piikkiössä, jolla Noptera on ollut koekäytössä. He tekevät tutkimuksia erilaisista kasveista, vaikka mansikantaimista ja mittaavat niistä erilaisia asioita, joiden tulokset Nopteran avulla kirjataan puhumalla, aivan kuten edellä. Heidän havainnointiin kuluvasta työajasta Noptera on säästänyt puolet.

 

Nopteran voi ajatella sopivan suoraan mihin tahansa yrityksiin, joissa säännöllisesti mitataan, havainnoidaan ja kirjataan asioita ylös.  Puheohjauksen käyttö on vaivatonta ja kustannustehokasta verrattuna siihen, että mittauksia tekevä henkilö jokaisen mittauksen jälkeen keskeyttää työn ja kirjaa sen kynällä paperille ja lopuksi vielä siirtää tulokset koneelle digitaaliseen muotoon. Noptera kerää tiedot yhteen paikkaan, ja tietojen jatkojalostaminen on Excel-tulosteiden ansiosta helppoa.

 

Myös Nopterassa käytössä oleva Ilona-koneääni on lukenut esimerkiksi Suomen Kuvalehden artikkeleita ääneen. Tämän lisäksi Ilona on näkövammaisten kirjastolla ja saavutettavuuden asiantuntijaorganisaatiolla Celialla käytössä, jolle se on lukenut useita äänikirjoja. Ilonalla voidaan esimerkiksi lukea verkkosivujen sisällöt, tai mitä tahansa muuta digitaalista tekstiä ääneen. Jos saavutettavuusdirektiivin vaatimukset haluaa tältä osin täyttää ja tarjota vielä erinomaisen palvelukokemuksen, on luonnollisen kuuloinen Ilona erinomainen ratkaisu verkkosivulukijaksi.

 

Niina: Mitä tällainen maksaa, vai onko se yrityskohtaisesti räätälöity? 

 

Lauri: Hinta riippuu kokonaisuudesta, mutta esimerkiksi Nopteralle 120 €/kk on ollut käyttäjäkohtainen hinta. Ensireaktio voi olla “Hui, onpa kallis”, ja ymmärrän sen ensireaktion, mutta kun päästään esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen kokemaan 50% ajansäästöön työssä, ei hinta todellakaan ole paha. Ilonan hinnoittelu mietitään aina tapauskohtaisesti.

 

Niina: Minkälainen yrityksenne omistuspohja on?  

 

Lauri: Itse olen palkattu toimitusjohtaja, eli en ole yrittäjä. Yrityksellä on pari isompaa omistajaa, ja lisäksi moni työntekijä on pienomistajana mukana.

 

Yrityksen nykyinen liiketoiminta on alkanut vuonna 2017.

 

Niina: Miten näet tuotteidenne kehitysnäkymät? 

 

Lauri: Kehitysnäkymät ovat todella mielenkiintoiset. Puheteknologiaa hyödynnetään kaiken kaikkiaan vielä hyvin vähän ja uskomme, että Nopteralla on tosi iso potentiaali yrityskäytössä, mihin se on kehitettykin. Lisäksi pystymme toteuttamaan räätälöityjä puhekäyttöliittymiä ohjelmistoihin. Uskomme Ilonalle löytyvän myös yhä enenevissä määrin töitä nyt kun äänisisältöjä tehdään ennätysmääriä.

 

Niina: Liittyvätkö palvelunne saavutettavuuteen (esteettömyys digitaalisessa ympäristössä)? Ainakin kunnallisella alalla kaiken viestinnän pitää olla saavutettavaa.

Lauri: Kyllä liittyvät, esim. verkkosivujen tekstejä voidaan lukea Ilona-koneäänellä. Videoihin taas pystytään luomaan tekstityksiä automaattisesti. Toivoisimme enemmän yhteistyötä julkisen puolen toimijoiden kanssa saavutettavuuteen liittyen.

 

Niina: Näetkö joitain kasvun esteitä toiminnallenne? 

 

Lauri: Suurin este tai hidaste on varmaan se, että harva vielä ymmärtää, mitä mahdollisuuksia esimerkiksi puheentunnistuksella voi olla yritystoiminnassa. Mitä perinteisempi toimiala, sitä suurempi kynnys usein on. Moni ei edes tiedä, mitä puheteknologia tarkoittaa, eikä osaa kuvitella, mitä hyötyä siitä voisi omassa työssä olla.

 

TYÖVOIMA

 

Niina: Minkälainen työvoimatilanne teillä on? 

 

Lauri: Tietysti tarkoitus on kasvaa, mutta tällä hetkellä meillä on tosi hyvä tilanne. Olemme tehneet useita rekrytointeja viimeisen kahden vuoden aikana.

 

Niina: Paljon puhutaan, että IT-osaajista on pula, onko teillä ollut haasteita tässä? 

 

Lauri: Varmasti tulee samaa haastetta meilläkin joskus, mutta meillä on ollut hyvä tuuri, työntekijämme ovat oikeastaan suositelleet toisensa tähän firmaan. Monet työntekijämme ovat itse asiassa peräisin Turun yliopiston kieliteknologian tutkimusryhmästä.

 

Niina: Nykyään puhutaan, että nuoria on vaikea sitouttaa työpaikkaan. Heillä on erilaiset toiveet kuin vanhemmilla työntekijöillä, vapaa-aika esim. koetaan tärkeämmäksi kuin ura. Olette sitouttaneet osakkuuksien muodossa, onko joitain muita keinoja? 

 

Lauri: Haluamme tarjota työntekijöille sellaisen ympäristön, missä on mahdollista kasvaa ja kehittää omaa osaamista. Meillä on tosi matala hierarkia, meistä kukaan ei ole mikromanageroimassa toistensa työtä millään tavalla, vaan itse saa aika vapaasti vaikuttaa siihen, mitä asioita haluaa tehdä, millaisia tavoitteita haluaa itselleen asettaa.

 

Johtuen varmaan siitäkin, että monet tuntevat toisensa entuudestaan, meillä on hyvä yhteisöllisyyden fiilis. Esimerkiksi joka perjantai pelataan lounaan jälkeen tunnin ajanlautapelejä työajalla. Tuollaisia pikku juttuja. Ja kuten yleisesti nykyään IT-alalla, työajan ja -paikan saa hyvin pitkälti valita itse.

 

Niina: Usein, kun kokoaa tiimiä, on hyvä valita erityyppisiä ihmisiä, jotka osaamisellaan ja persoonallaan täydentävät toisiaan. 

 

Lauri: Meillä rekrytointi on ollut ja tulee tiettyyn pisteeseen asti aina olemaan osaamislähtöistä. Sen verran erikoistuneesta osaamisesta kieliteknologiassa kuitenkin puhutaan. Oma ensimmäinen rekrytointini on Eve (Eveliina Tupala, vastuualue markkinointi), jolla on aika lailla eri tausta ja osaaminen kuin muilla. Hän on myös yrityksen ensimmäinen nainen, ja tuo kaivattua uutta perspektiiviä tekemiseen

 

Niina: Kuntien vastuulle tulevat jatkossa enemmässä määrin työllistämisasiat ja esim. palkkatuki. Voisiko teillä olla kiinnostusta tarjota työkokeilupaikkaa? 

 

Lauri: Siinä tapauksessa meillä pitäisi kyllä olla jokin selkeä tarve ja työ, johon työllistämistä ajattelisi. Tällä hetkellä sellaista tarvetta ei ole.

 

SIJAINTI KAARINASSA

 

Niina: Onko teillä toiveita Kaarinan kaupungin tai Kaarinan Kehityksen suuntaan? 

 

Lauri: Kaarinan kaupungille haluaisimme tuottaa Ilona-koneäänellä verkkosivulukijan. Mielestäni olisi symbolista ja hienoa, jos Ilona lukisi kotikaupunkinsa verkkosivujen sisällöt ääneen.

 

Niina: Entä toimintaympäristönne, onko teillä tarvetta esim. yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille? 

 

Lauri: Olemme aika omavaraisia johtuen siitä, että olemme itse rakentaneet omat palvelimemme. Tästä syystä emme tarvitse esimerkiksi pilvipalveluita. Yhteistyökumppaneita haemme aina esimerkiksi Nopteran viemiseksi eri toimialoille. Yritykset, jotka tarjoavat työn dokumentointia tai toiminnanohjausta, ovat hyvä esimerkki yhteistyökumppaneista, joiden kanssa olisimme aina kiinnostuneita juttelemaan.

 

Niina: Miten hoidatte verkostoitumisen? 

 

Lauri: Verkostoitumisen kannalta hyviä ovat olleet sellaiset tilaisuudet, joihin meidät on kutsuttu puhumaan, esimerkiksi Kauppapuutarhaliiton uuden teknologian päivä, ja tänä vuonna ollaan mukana Saavuta-seminaarissa. Eli tilaisuudet, joissa pääsee kertomaan omasta jutusta. Niistä on seurannut yhteydenottoja. Pariin viime vuoteen ei pahemmin ”lähi”tapahtumia tai messuja ole järjestetty, mutta näiden jatkumista odotamme tietysti innolla.

 

Niina: Oletteko tyytyväisiä liikennejärjestelyihin alueella? Pääsevätkö työntekijät helposti töihin? 

 

Lauri: Kuljemme pääosin polkupyörillä ja autoilla, eikä tietääkseni ole ollut mitään ongelmia. Parkkipaikkojakin riittää vaikka muille jakaa. Tarjoamme työntekijöille polkupyöräedun.

 

Niina: Entä oletteko tyytyväisiä toimitiloihinne, ovatko ne sopivat tai onko esim. jossain vaiheessa laajentumistarpeita. 

 

Lauri: Meillä on tällä hetkellä juuri sopivasti tilaa. Tässä on vielä viimeiset ilmanvaihtoon ja lämmitykseen liittyvät jutut remontin takia kesken, mutta kun nuo saadaan kuntoon on tila ihan täydellinen.

 

Niina: Miten Kaarina valikoitui yrityksen sijaintipaikaksi? 

Lauri: Toinen yrityksen perustajista taisi olla edellisen firmansa kanssa vuokralla tässä samassa rakennuksessa ja sijainti on peräisin siitä. Sijainti on mielestäni hyvä, poissa keskustan vilinästä, mutta lähellä kaikkea kuitenkin.